حسین فلاح جوشقانی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دولت دوازدهم است.

۱ مقاله درستی‌سنجی