کیانوش جهان‌پور

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت

کیانوش جهان‌پور، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران است.

۱ مقاله درستی‌سنجی