محمدعلی جعفری

فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

محمدعلی جعفری نظامی ایرانی است که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۸فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

۱ مقاله درستی‌سنجی