حمید رسایی

فعال سیاسی اصول‌گرا

حمید رسایی، فعال سیاسی اصول‌گرا و نماینده پیشین تهران در دوره‌های هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی است. او همچنین صاحب‌امتیاز و مدیر مسئول هفته‌نامه ۹دی بوده است.

۱ مقاله درستی‌سنجی