یوسف قربانی

فرمانده هوانیروز ارتش

امیر سرتیپ دوم خلبان یوسف قربانی از سال ۱۳۹۵ فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

۱ مقاله درستی‌سنجی