محمد قمی

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

محمد قمی متولد ۱۳۶۰ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی است. او همچنین عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی جوانان است.

۱ مقاله درستی‌سنجی