بیژن نوباوه‌

نماینده تهران در مجلس

بیژن نوباوه‌وطن خبرنگار، عضو جبهه پایداری و نماینده تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. او پیش‌تر در دوره‌های هشتم و نهم نیز نماینده مجلس بود.

۱ مقاله درستی‌سنجی