امیر اشرفی

پزشک و فعال ضد واکسن

امیرآذین حاجی اشرفی (مشهور به دکتر امیر اشرفی) در ایران مدرک دکترای حرفه‌ای پزشکی دارد و تعدادی از فعالیت‌های پژوهشی او مرتبط با دپارتمان پاتولوژی بیمارستان Nepean در سیدنی استرالیا بوده است.

۱ مقاله درستی‌سنجی