رضا امیرخانی

نویسنده و منتقد ادبی

رضا امیرخانی نویسنده و منتقد ادبی ایرانی است. او به غیر از نگارش رمان و داستان بلند و یک مجموعه داستان کوتاه، به تألیف سفرنامه و مقالات بلند تحلیلی اجتماعی نیز پرداخته‌است.

۱ مقاله درستی‌سنجی