شهربانو امانی

عضو شورای شهر تهران

شهربانو امانی، فعال سیاسی اصلاح طلب و عضو شورای اسلامی شهر تهران است. او پیشتر نماینده مردم ارومیه در دورها‌ی پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی بوده است.

۱ مقاله درستی‌سنجی