عباس آخوندی

وزیر سابق راه و شهرسازی

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ایران در دو دولت حسن روحانی بود. او پیشتر در دولت دوم هاشمی رفسنجانی وزیر مسکن و شهرسازی بود.

۱ مقاله درستی‌سنجی