محمدجواد ابطحی

نماینده خمینی‌شهر در مجلس

محمدجواد ابطحی سیاست‌مدار اصول‌گرا و نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی است.

۱ مقاله درستی‌سنجی