حسین عبده تبریزی

استاد علوم مالی

حسین عبده تبریزی استاد دانشگاه و مشاور وزیر راه و شهرسازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. او بنیان‌گذار بانک اقتصاد نوین است و روزنامه سرمایه به مدت چهار سال (۸۴-۸۸) به صاحب‌امتیازی او منتشر شد.

۱ مقاله درستی‌سنجی