محمد یزدی

عضو شورای نگهبان

محمد یزدی عضو شورای نگهبان، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه است. او به مدت ده سال (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸) ریاست قوه قضاییه را برعهده داشت.

۱ مقاله درستی‌سنجی