سیامک ره‌پیک

قائم مقام دبیر و عضو حقوقدان شورای نگهبان

سیامک ره‌پیک برای اولین بار در سال ۱۳۸۹ به عنوان عضو حقوق‌دان به عضویت شورای نگهبان در آمد و تا سال ۱۳۹۷ در این شورا بود. او بار دیگر در سال ۹۷ به عضویت شورای نگهبان درآمده و به عنوان عضو و قائم مقام دبیر شورا مشغول به کار است.

۱ مقاله درستی‌سنجی