علی شمخانی

دبیر شورای عالی امنیت ملی

سیاستمدار اصلاح طلب، فرمانده سابق نظامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر ایران در این شورا است. او در دولت‌های اول و دوم سیدمحمد خاتمی وزارت دفاع را برعهده داشت

۱ مقاله درستی‌سنجی