محمد شریعتمداری

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. او پیش‌تر در مقام وزیر صنعت و تجارت در دولت دوازدهم فعالیت می‌کرد و پیش از آن در دولت یازدهم معاون اجرایی حسن روحانی بود. در سابقه فعالیت‌های او وزارت بازرگانی در دولت سیدمحمد خاتمی، و ریاست ستاد اجرایی فرمان امام به چشم می‌خورد.

۱ مقاله درستی‌سنجی