اصغر مسعودی

نماینده نی‌ریز و استهبان

اصغر مسعودی اصلاح طلب و نماینده مردم نی‌ریز، و استهبان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

۱ مقاله درستی‌سنجی