جبار کوچکی‌نژاد

نماینده رشت در مجلس

جبار کوچکی‌نژاد سیاست‌مدار اصولگرا و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه رشت است.

۱ مقاله درستی‌سنجی