محمد جواد جمالی نوبندگانی

نماینده فسا در مجلس

محمد جواد جمالی نوبندگانی نماینده مردم فسا در مجلس دهم، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و عضو فراکسیون گردشگری است.

۱ مقاله درستی‌سنجی