غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی

نماینده رشت

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی یکی از نماینده‌های مردم رشت در مجلس شورای اسلامی (دوره‌های نهم و دهم) است.

۱ مقاله درستی‌سنجی