جعفر تشکری‌هاشمی

معاون پیشین شهردار تهران

۱ مقاله درستی‌سنجی

نمایش همه درستی‌سنجی‌ها

موردی پیدا نشد