مازیار حسینی

معاون وزیر راه و شهرسازی

مازیار حسینی دانش‌آموخته‌ دكترای تخصصی رشته‌ مهندسی عمران گرایش مهندسی سازه و زلزله و معاون وزیر راه و شهرسازی در دولت دوازدهم است

۱ مقاله درستی‌سنجی