وحید قبادی دانا

رییس سازمان بهزیستی

وحید قبادی دانا از دی ۱۳۹۷ به عنوان رییس سازمان بهزیستی کشور منصوب شده. او پزشک است و پیش‌تر ریاست سازمان هلال احمر را در ایران بر عهده داشته است.

۱ مقاله درستی‌سنجی