نادر قاضی‌پور

نماینده ارومیه در مجلس

نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی است. او از دورهٔ هشتم مجلس، تاکنون این سمت را بر عهده دارد.

۱ مقاله درستی‌سنجی