مهدی چمران

رییس پیشین شورای شهر تهران

مهدی چمران سیاستمدار اصولگرای ایرانی است که ریاست دوره‌های دوم و سوم و سه‌سال از دوره چهارم شورای اسلامی شهر تهران را در کارنامه خود دارد.

۱ مقاله درستی‌سنجی