علی نیکزاد

نایب‌رئیس مجلس

علی نیکزاد نماینده اردبیل در مجلس یازدهم و در حال حاضر نایب‌رئیس اول مجلس است. او در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد وزیر مسکن و شهرسازی بود. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیکزاد رئیس ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود.

۱ مقاله درستی‌سنجی