درباره‌ی ما

راه در جهان یکی و آن راستی است…

درستی مهم است. فکت‌ها مهم‌اند. همه می‌دانیم اگر تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، چه در زندگی شخصی و چه در عرصه عمومی، بر پایه‌ی اطلاعات نادرست گرفته شوند، می‌توانند منجر به نتایج فاجعه‌باری شوند. اینجاست که اهمیت درستی‌سنجی نمایان می‌شود.

درستی‌سنجی یا fact-checking پروسه‌ی بررسی صحت گفته‌ها، ادعاها و اظهارات افراد یا رسانه‌ها است. «فکت‎نامه» نخستین سایت درستی‎سنجی پیرامون مسایل ایران است که گفته‌های شخصیت‌ها یا رسانه‌ها و آمارهایی که از سوی آنها اعلام می‌شود را بررسی خواهد کرد.

ما می‌خواهیم با همیاری شما، درستی‎سنجی را به تجربه‌ای عمومی تبدیل کنیم تا در مسایلی که روی زندگی شخصی و عمومی‎ همه اثرگذار است، به دنبال دقت و راستی باشیم.

علاوه بر گفته‌های شخصیت‌ها در ایران، ما روایت‌ها، خبرها و اطلاعاتی که در رسانه‌های رسمی یا شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند را نیز درستی‌سنجی خواهیم کرد.

نشان‌های میرزا

میرزا، سردبیر فکت‌نامه است! او مانند همه‌ی بچه‌های فکت‌نامه، دقیق و بی‌طرف و منصف است. میرزا پس از بررسی صحت گفته‌ها و آمار، یکی از نشان‌های زیر را به آنها می‌دهد:

 • درست

  گفته یا آمار واقعیت دارد، فکت‌های قابل دسترس، درستی آن را تایید می‌کنند و نکته مهمی از قلم نیفتاده است

 • نیمه‌درست

  گفته یا آمار، واقعیت دارد اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیاز است و در برخی موارد ممکن است جزئیاتی مهم، ذکر نشده باشد

 • غیرقابل اثبات

  گفته یا آمار را نمی‌توان با فکت‌های قابل دسترس، تایید یا رد کرد

 • گمراه‌کننده

  گفته یا آمار، نادرست نیست اما به گونه‌ای بیان شده تا بر فکت مهمی سرپوش بگذارد یا واقعیت را منحرف کند

 • نادرست

  گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند

 • شاخ‌دار

  گفته یا آمار، به قدری نادرست و مضحک است که حتی مرغ پخته هم به خنده می‌افتد!