علی کریمی فیروزجایی

نماینده بابل در مجلس

علی کریمی فیروزجایی نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی دوره‌های هشتم و یازدهم است.

۱ مقاله درستی‌سنجی