رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران

درست

رییس ستاد قاضی‌زاده هاشمی کسی است که می‌گوید بیل گیتس می‌خواهد با واکسیناسیون ۱۵ درصد جمعیت جهان را کاهش دهد

زهرا شیخی و تئوری توطئه بیل گیتس

عبدالماصر همتی در سومین مناظره انتخاباتی گفته است‌:

«رییس ستاد قاضی‌زاده هاشمی کسی است که می‌گوید بیل گیتس می‌خواهد با واکسیناسیون ۱۵ درصد جمعیت جهان را کاهش دهد.» این گفته درست است.

توییت زهرا شیخی نماینده مجلس و رییس ستاد قاضی‌زاده هاشمی در آذر ۱۳۹۹

 

این درستی‌سنجی به صورت همزمان با سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
درست

گفته یا آمار واقعیت دارد، فکت‌های قابل دسترس، درستی آن را تایید می‌کنند و نکته مهمی از قلم نیفتاده است. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)