رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران

گمراه‌کننده

این دولت من را برکنار کرد. 

آیا دولت روحانی، همتی را از سمت ریاست بانک مرکزی برکنار کرد؟

عبدالناصر همتی هشتم خرداد ۱۴۰۰ از برکناری خود توسط حسن روحانی خبر داد. همتی مدعی است بود که روحانی به او گفته که «در صورت ماندن در انتخابات نمی‌تواند رئیس بانک مرکزی باشد.»

متن نامه برکناری همتی در دسترس نیست ولی می‌دانیم که قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران، هیچ گونه منعی برای رئیس بانک مرکزی و کلیه افرادی که در فرایند انتخابات نقش اجرایی یا نظارتی ندارند در نظر نگرفته است.

دلیل برکناری همتی نامزدی او در انتخابات است و تاکنون دلیل دیگری برای آن عنوان نشده. فکتی وجود ندارد که نشان دهد دلیل برکناری رئیس کل بانک مرکزی موضوعی غیر از انتخابات باشد.

این درستی‌سنجی به صورت همزمان با سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
گمراه‌کننده

گفته یا آمار، نادرست نیست اما به گونه‌ای بیان شده تا بر فکت مهمی سرپوش بگذارد یا واقعیت را منحرف کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)