رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران

درست

تنها ایران و کره شمالی به اف‌ای‌تی‌اف نپیوسته‌اند.

آيا ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که به ای‌اف‌تی‌اف نپیوسته‌اند؟

بر اساس اسناد کارگروه ویژه اقدام مالی اروپا موسوم به (FATF)، ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه اف ای تی اف قرار دارند.

گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر، ۳۹ عضو  و سازمان‌های منطقه‌ای و اتحادیه‌های همکار هم وجود دارند که کشورهای مختلف در آنها عضویت دارند. ایران و کره شمالی در هیچکدام از این سازمان‌ها عضو نیستند.

این درستی‌سنجی به صورت همزمان با سومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
درست

گفته یا آمار واقعیت دارد، فکت‌های قابل دسترس، درستی آن را تایید می‌کنند و نکته مهمی از قلم نیفتاده است. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)