دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

نادرست

ما ده هزار قانون و ۴۰ هزار مقررات داریم.

چند قانون و مقرارات در ایران وجود دارد؟

محسن رضایی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، روز ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ در دومین مناظره انتخاباتی، ضمن انتقاد از «دیوان سالاری، نظام اداری و بروکراسی» در ایران گفته است: «ما ده هزار قانون و ۴۰ هزار مقررات داریم.»

این آمار دقیق نیست و نادرست است. در سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی در دقیقا ۱۲,۳۹۴ قانون مصوب و ۱۰۷,۷۶۶ مقرره (بخش‌نامه و مقررات و آئین‌نامه و…) بارگذاری شده است.

این درستی‌سنجی به صورت همزمان با دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
نادرست

گفته یا آمار، نادرست است یا دست‌کم سندی معتبر آن را رد می‌کند. (درباره‌ نشان‌های فکت‌نامه)